Contact

1. Sanghyuk Lee, PhD : Publication

    • Affiliation/Address : XJTLU/Department of Electrical and Electronic Engineering, Xi’an Jiaotong-Liverpool University, 111 Ren’ai Road, Dushu Lake Higher Education Town, Suzhou, Jiang su, 2154123, China

 

    • Telephone : +86-512-8816-1415/+86-188-6210-9594